โรงแรมในตาก, โรงแรมตาก, ที่พักตาก, ที่พักแม่สอด, โรงแรมแม่สอด, รีสอร์ท แม่สอด อุทยานแห่งชาติตาก, รีสอร์ท ตาก, โรงแรมที่จังหวัดตาก
โรงแรมในตาก, โรงแรมตาก, ที่พักตาก, ที่พักแม่สอด, โรงแรมแม่สอด, รีสอร์ท แม่สอด อุทยานแห่งชาติตาก, รีสอร์ท ตาก, โรงแรมที่จังหวัดตาก
 
เลือกโรงแรม ทีพักแม่สอด
พื้นที่
ราคาพิเศษ
รายละเอียด โรงแรม / รีสอร์ท ที่พัก แม่สอด จังหวัด ตาก
โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท แม่สอด อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 500 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต ์และ เครื่องบิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแนวชายแดนไทย-พม่าอันมีชื่อเสียง โรงแรม เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท
แม่สอด
1490
โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท แม่สอด ตาก, ที่พักตาก, โรงแรมตาก, ที่พัก รีสอร์ท ตาก, เที่ยวตาก, ท่องเที่ยวตากถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ โรงแรมใหม่ ! มีห้องพักกว่า 120 ห้อง พร้อมด้วยบริการอันสะดวกสบายไว้คอยบริการท่าน ....
 
เลือกโรงแรม ทีพัก ตาก
พื้นที่
ราคาพิเศษ
รายละเอียด โรงแรม / รีสอร์ท ที่พัก ตาก จังหวัด ตาก
โรงแรมตาก อันดามัน รีสอร์ท ตาก, ที่พักตาก โรงแรม ตาก อันดามัน รีสอร์ท
เมืองตาก
770
โรงแรมตาก อันดามัน รีสอร์ท ตาก, ที่พักตาก, โรงแรมตาก, ที่พัก รีสอร์ท ตาก, เที่ยวตาก, ท่องเที่ยวตาก  ถ.พหลโยธิน กม. 415 อ.เมือง จ.ตาก เป็นโรงแรมที่เปิดใหม่ ที่ทั้งสวย ตกแต่งเน้นบรรยากาศ แวดล้อมด้วยพรรณไม่นานาชนิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน..
โรงแรมราชาบุรี ตาก, ที่พักตาก - โรงแรมตาก, ที่พัก รีสอร์ท ตาก โรงแรม ราชาบุรี
เมืองตาก
970
โรงแรมราชาบุรี เชิญท่านสัมผัสกับการตบแต่งสไตล์ไทยล้านนา ร่วมสมัยที่สวยงาม ต้อนรับท่านเข้าสู่ภาคเหนืออย่างแท้จริง พร้อมการบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง  ถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก เชิญท่านสัมผัสกับการตบแต่งสไตล์ไทยล้านนา ร่วมสมัยที่สวยงาม ต้อนรับท่านเข้าสู่ภาคเหนืออย่างแท้จริง พร้อมการบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง..
โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ ตาก, ที่พักตาก โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์
(พักได้ 4 ท่านต่อห้อง)
เมืองตาก
800
โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ ตาก, ที่พักตาก, โรงแรมตาก, ที่พัก รีสอร์ท ตาก, เที่ยวตาก, ท่องเที่ยวตาก ถ.จอมพล อ.เมืองตาก จ.ตาก ริมฝ่งแม่น้ำปิง รอคอยการต้อนรับการมาเยือน ด้วยโรงแรมมาตรฐานชั้นหนึ่งของจังหวัดตาก ..

         
โรงแรมในเขตรีสอร์ท โรงแรม โฮมสเตย์ ตาก จังหวัดหรืออำเภอ ตาก
เลือกโรงแรมที่พัก
พื้นที่
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดโรงแรมและข้อมูลทั่วไปของที่พัก
โรงแรม ตาก อันดามัน รีสอร์ท ตาก โรงแรม ตาก อันดามัน รีสอร์ท ตาก

ที่พักตาก
800
โรงแรม ตาก อันดามัน รีสอร์ท ตากถ.พหลโยธิน กม. 415 อ.เมือง จ.ตาก เป็นโรงแรมที่เปิดใหม่ ที่ทั้งสวย ตกแต่งเน้นบรรยากาศ แวดล้อมด้วยพรรณไม่นานาชนิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน
โรงแรม ราชาบุรี ตาก โรงแรม ราชาบุรี ตาก

ที่พักตาก
950
โรงแรม ราชาบุรี ตากถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก เชิญท่านสัมผัสกับการตบแต่งสไตล์ไทยล้านนา ร่วมสมัยที่สวยงาม ต้อนรับท่านเข้าสู่ภาคเหนืออย่างแท้จริง พร้อมการบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง
โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ ตาก โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ ตาก
(พักได้สูงสุด 3 ท่านต่อห้อง)
ที่พักตาก
1250
โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ ตากถ.จอมพล อ.เมืองตาก จ.ตาก ณ ริมฝ่งแม่น้ำปิง รอคอยการต้อนรับการมาเยือน ด้วยโรงแรมมาตรฐานชั้นหนึ่งของจังหวัดตาก
         

รายชื่อโรงแรมที่พักรีสอร์ทแม่สอด ตาก

         
โรงแรมในเขต รีสอร์ท โรงแรมในอำเภอแม่สอด จังหวัดหรืออำเภอ แม่สอด ตาก
เลือกโรงแรมที่พัก
พื้นที่
ราคาพิเศษ
รายละเอียดที่พักโรงแรม
โรงแรม เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท ตาก โรงแรม เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท ตาก

ที่พักแม่สอด
1650
โรงแรม เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท ตาก ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ โรงแรมใหม่ ! มีห้องพักกว่า 120 ห้อง พร้อมด้วยบริการอันสะดวกสบายไว้คอยบริการท่าน
         

รายชื่อที่พักใน ภาคเหนือ

 ที่พักกำแพงเพชร |  ที่พักเขาค้อ เพชรบูรณ์ |  ที่พักเชียงของ |  ที่พักเชียงราย |  ที่พักเชียงแสน |  ที่พักเชียงใหม่ |  ที่พักตาก |  ที่พักน่าน |  ที่พักบ่อเกลือ น่าน |  ที่พักบ้านธิ ลำพูน |  ที่พักป่าซาง ลำพูน |  ที่พักปาย |  ที่พักพรหมพิราม พิษณุโลก |  ที่พักพะเยา |  ที่พักพิษณุโลก |  ที่พักเพชรบูรณ์ |  ที่พักแพร่ |  ที่พักภูทับเบิก |  ที่พักแม่ทา ลำพูน |  ที่พักแม่สรวย |  ที่พักแม่สอด ตาก |  ที่พักแม่สาย |  ที่พักลำปาง |  ที่พักลำพูน |  ที่พักวังทอง พิษณุโลก |  ที่พักศรีสำโรง สุโขทัย |  ที่พักสวรรคโลก |  ที่พักสุโขทัย |  ที่พักหล่มสัก เพชรบูรณ์ |  ที่พักอุตรดิตถ์ |

รายชื่อที่พักใน ภาคใต้

 ที่พักกระบี่ |  ที่พักเกาะกระดาน |  ที่พักเกาะคอเขา พังงา |  ที่พักเกาะจำ |  ที่พักเกาะเต่า |  ที่พักเกาะพงัน |  ที่พักเกาะพีพี กระบี่ |  ที่พักเกาะมุก ตรัง |  ที่พักเกาะยาวน้อย พังงา |  ที่พักเกาะยาวใหญ่ พังงา |  ที่พักเกาะราชาใหญ่ ภูเก็ต |  ที่พักเกาะลันตา กระบี่ |  ที่พักเกาะลันตาใหญ่ กระบี่ |  ที่พักเกาะลิบง ตรัง |  ที่พักเกาะสน ระนอง |  ที่พักเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี |  ที่พักเกาะสุกร ตรัง |  ที่พักเกาะหลีเป๊ะ สตูล |  ที่พักเกาะไหง ตรัง |  ที่พักเกาะเฮ |  ที่พักขนอม |  ที่พักเขาสก |  ที่พักเขาหลัก พังงา |  ที่พักคุระบุรี |  ที่พักชุมพร |  ที่พักตรัง |  ที่พักถลาง ภูเก็ต |  ที่พักทับปุด |  ที่พักนครศรีธรรมราช |  ที่พักปะทิว |  ที่พักพังงา |  ที่พักภูเก็ต |  ที่พักระนอง |  ที่พักสงขลา |  ที่พักสตูล |  ที่พักสิงหนคร |  ที่พักสิชล |  ที่พักสีเกา ตรัง |  ที่พักสุราษฎร์ธานี |  ที่พักหาดกมลา |  ที่พักหาดกะตะ |  ที่พักหาดกะตะน้อย |  ที่พักหาดกะทู้ ภูเก็ต |  ที่พักหาดกะรน |  ที่พักหาดกะหลิม |  ที่พักหาดเฉวง เกาะสมุย |  ที่พักหาดเฉวงน้อย สมุย |  ที่พักหาดเชิงมนต์ เกาะสมุย |  ที่พักหาดท้องตะเคียน เกาะสมุย |  ที่พักหาดท้องยาง เกาะสมุย |  ที่พักหาดท้องสน เกาะสมุย |  ที่พักหาดนพรัตน์ธารา |  ที่พักหาดนาใต้ |  ที่พักหาดนาเทียน เกาะสมุย |  ที่พักหาดในยาง ภูเก็ต |  ที่พักหาดในหาน ภูเก็ต |  ที่พักหาดไนทอน |  ที่พักหาดบ่อผุด เกาะสมุย |  ที่พักหาดบางเทา ภูเก็ต |  ที่พักหาดบางเนียง พังงา |  ที่พักหาดบางปอ เกาะสมุย |  ที่พักหาดบางมะขาม เกาะสมุย |  ที่พักหาดบางรัก เกาะสมุย |  ที่พักหาดบ้านตลิ่งงาม เกาะสมุย |  ที่พักหาดป่าตอง |  ที่พักหาดปิหลาย พังงา |  ที่พักหาดพระใหญ่ เกาะสมุย |  ที่พักหาดแม่น้ำ เกาะสมุย |  ที่พักหาดยาว กระบี่ |  ที่พักหาดราไวย์ |  ที่พักหาดไร่เลย์ กระบี่ |  ที่พักหาดละไม เกาะสมุย |  ที่พักหาดลายัน ภูเก็ต |  ที่พักหาดสุรินทร์ |  ที่พักหาดหน้าทอน เกาะสมุย |  ที่พักหาดแหลมปะการัง พังงา |  ที่พักหาดแหลมเส็จ เกาะสมุย |  ที่พักหาดใหญ่ |  ที่พักแหลมปะการัง พังงา |  ที่พักแหลมพันวา ภูเก็ต |  ที่พักแหลมยามู ภูเก็ต |  ที่พักอ่าวฉลอง ภูเก็ต |  ที่พักอ่าวตะเคียน-เกาะสมุย |  ที่พักอ่าวนาง กระบี่ |  ที่พักอ่าวน้ำเมา กระบี่ |  ที่พักอ่าวปอ |  ที่พักอ่าวโยน |  ที่พักอ่าวสามโรง เกาะสมุย |

รายชื่อที่พักใน ภาคกลาง

 ที่พักกบินทร์บุรี |  ที่พักกรุงเทพ |  ที่พักกาญจนบุรี |  ที่พักกุยบุรี |  ที่พักเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  ที่พักแก่งกระจาน |  ที่พักแก่งคอย |  ที่พักโคกสำโรง |  ที่พักงามวงศ์วาน |  ที่พักฉะเชิงเทรา |  ที่พักชะอำ |  ที่พักชัยนาท |  ที่พักชัยบาดาล |  ที่พักด่านมะขามเตี้ย |  ที่พักทองผาภูมิ |  ที่พักทับสะแก |  ที่พักท่าม่วง |  ที่พักท่ายาง |  ที่พักไทรโยค |  ที่พักนครนายก |  ที่พักนครปฐม |  ที่พักนครสวรรค์ |  ที่พักนนทบุรี |  ที่พักบ่อพลอย |  ที่พักบางกรวย |  ที่พักบางคนที |  ที่พักบางคล้า |  ที่พักบางปะอิน |  ที่พักบางสะพาน |  ที่พักบ้านคา |  ที่พักบ้านไร่ อุทัยธานี |  ที่พักปทุมธานี |  ที่พักประจวบคีรีขันธ์ |  ที่พักปราจีนบุรี |  ที่พักปราณบุรี |  ที่พักปากเกร็ด |  ที่พักเพชรบุรี |  ที่พักมวกเหล็ก |  ที่พักแม่กลอง |  ที่พักราชบุรี |  ที่พักโรงแรมใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ |  ที่พักลพบุรี |  ที่พักศรีสวัสดิ์ |  ที่พักสมุทรปราการ |  ที่พักสมุทรสงคราม |  ที่พักสระแก้ว |  ที่พักสระบุรี |  ที่พักสวนผึ้ง |  ที่พักสังขละบุรี |  ที่พักสามร้อยยอด |  ที่พักสุพรรณบุรี |  ที่พักหนองหญ้าปล้อง |  ที่พักหัวหิน |  ที่พักหาดเจ้าสำราญ |  ที่พักหาดปึกเตียน |  ที่พักองครักษ์ |  ที่พักอยุธยา |  ที่พักอรัญประเทศ |  ที่พักอัมพวา |  ที่พักอำเภอนาดี |  ที่พักอุทัยธานี |

รายชื่อที่พักใน ภาคตะวันออก

 ที่พักเกาะกูด |  ที่พักเกาะช้าง |  ที่พักเกาะมันนอก |  ที่พักเกาะล้าน |  ที่พักเกาะสีชัง |  ที่พักเกาะเสม็ด |  ที่พักเกาะหมาก |  ที่พักเกาะหวาย |  ที่พักแกลง |  ที่พักจันทบุรี |  ที่พักชลบุรี |  ที่พักตราด |  ที่พักท่าใหม่ |  ที่พักนายายอาม |  ที่พักบางละมุง |  ที่พักบางแสน |  ที่พักบางแสนติดทะเลราคาถูก |  ที่พักบ้านฉาง |  ที่พักโป่งน้ำร้อน |  ที่พักพัทยา |  ที่พักพัทยากลาง |  ที่พักพัทยาใต้ |  ที่พักพัทยาเหนือ |  ที่พักระยอง |  ที่พักศรีราชา |  ที่พักสัตหีบ |  ที่พักหาดไก่แบ้ |  ที่พักหาดคลองพร้าว |  ที่พักหาดคลองสน |  ที่พักหาดจอมเทียน |  ที่พักหาดดวงตะวัน ระยอง |  ที่พักหาดทรายขาว |  ที่พักหาดท่าน้ำ |  ที่พักหาดบางเบ้า |  ที่พักหาดใบลาน |  ที่พักหาดแม่พิมพ์ |  ที่พักหาดสวนสน ระยอง |  ที่พักหาดหิน หรือ หาดไข่มุก |  ที่พักอ่าวโกงกาง |  ที่พักอ่าวน้อยหน่า เกาะเสม็ด |  ที่พักอ่าววงเดือน |  ที่พักอ่าวสลักเพชร |  ที่พักอ่าวสับปะรด |

รายชื่อที่พักใน ที่พักเกาะต่างๆ

 ที่พักเกาะกระดาน |  ที่พักเกาะกูด |  ที่พักเกาะคอเขา พังงา |  ที่พักเกาะจำ |  ที่พักเกาะช้าง |  ที่พักเกาะเต่า |  ที่พักเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  ที่พักเกาะพงัน |  ที่พักเกาะพีพี กระบี่ |  ที่พักเกาะมันนอก |  ที่พักเกาะมุก ตรัง |  ที่พักเกาะยาวน้อย พังงา |  ที่พักเกาะยาวใหญ่ พังงา |  ที่พักเกาะราชาใหญ่ ภูเก็ต |  ที่พักเกาะลันตา กระบี่ |  ที่พักเกาะลันตาใหญ่ กระบี่ |  ที่พักเกาะล้าน |  ที่พักเกาะลิบง ตรัง |  ที่พักเกาะสน ระนอง |  ที่พักเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี |  ที่พักเกาะสีชัง |  ที่พักเกาะสุกร ตรัง |  ที่พักเกาะเสม็ด |  ที่พักเกาะหมาก |  ที่พักเกาะหลีเป๊ะ สตูล |  ที่พักเกาะหวาย |  ที่พักเกาะไหง ตรัง |  ที่พักเกาะเฮ |  ที่พักเขาสก |  ที่พักภูเก็ต |  ที่พักหาดไก่แบ้ |  ที่พักหาดคลองพร้าว |  ที่พักหาดคลองสน |  ที่พักหาดทรายขาว |  ที่พักหาดท่าน้ำ |  ที่พักหาดบางเบ้า |  ที่พักหาดใบลาน |  ที่พักหาดลายัน ภูเก็ต |  ที่พักหาดหิน หรือ หาดไข่มุก |  ที่พักแหลมปะการัง พังงา |  ที่พักแหลมพันวา ภูเก็ต |  ที่พักอ่าวโกงกาง |  ที่พักอ่าวน้อยหน่า เกาะเสม็ด |  ที่พักอ่าววงเดือน |  ที่พักอ่าวสลักเพชร |  ที่พักอ่าวสับปะรด |


หน้าแรก II ที่พักเชียงใหม่ II ที่พักเชียงราย II ที่พักแม่ฮ่องสอน - ปาย II ที่พักกระบี่ II ที่พักเกาะเสม็ด ระยอง II ที่พักหัวหิน II ที่พักชะอำ II ที่พักเกาะช้าง
บริษัท เอเชียอิมเมจทราเวล จำกัด
617 ชั้น 3 อาคารเลิศกิตติ ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
( เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. -18.00 น. ) ติดต่อทางอีเมล์ booking@teepuck.com
โทร.053-304487, 053-245069, 053-266555, 085-6954-558-60
แฟ๊ก.053-266-556
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว TAT License No. 22-0240
โรงแรมในตาก, โรงแรมตาก, ที่พักตาก, ที่พักแม่สอด, โรงแรมแม่สอด, รีสอร์ท แม่สอด อุทยานแห่งชาติตาก, รีสอร์ท ตาก, โรงแรมที่จังหวัดตาก